เลขมงคล พิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 8 ลำ งวด 16 ก.ค. 67

 

วันที่ 2 ก.ค. 67 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานใน พิธีบวงสรวงและเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเรือพระราชพิธีเข้าร่วม 8 ลำ ประกอบด้วย

1.เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

2.เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

3.เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

4.เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชง

5.เรือเอกชัยเหินหาว

6.เรือครุฑเตร็จไตรจักร

7.เรือกระบี่ปราบเมืองมาร

8.เรืออสุรวายุภักษ์

 

เลขมงคล พิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 8 ลำ งวด 16 ก.ค. 67

พิธีประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และการเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เจิมเรือ ปิดทอง ผูกผ้าสี คล้องพวงมาลัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อบวงสรวงแม่ย่านางเรือ จากนั้นได้เดินทาง ไปยัง โรงเรือพระราชพิธี ท่าวาสุกรี เพื่อทำพิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธีอีก 6 ลำ ได้แก่ 1.เรือเอกชัยหลาวทอง 2.เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ 3.เรือครุฑเหินเห็จ 4.เรือพาลีรั้งทวีป 5.เรือสุครีพครองเมือง และ 6.เรืออสุรปักษี

 

เลขมงคล พิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 8 ลำ งวด 16 ก.ค. 67

 

พล.ร.อ.อะดุง เปิดเผยว่า เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลครบรอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งวันนี้กองทัพเรือ กรมศิลปากร สำนักพระราชวัง เป็น 3 หน่วยงานหลักที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีบวงสรวง โดยในวันที่ 28 และวันที่ 29 ก.ค. 67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้กองทัพเรือนำเรือสุพรรณหงส์ เรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 และเรืออนันตนาคราช มาจอดไว้ที่กลางแม่น้ำ จัดแสดงแบบผูกทุ่น ที่ท่าราชวรดิฐ พร้อมกับสาธิตเห่เรือ 2 รอบคือ เวลา 15.00 น. และ 18.00 น. และจะมีการจัดแสงสีในช่วงกลางคืนอีกด้วย เลขมงคล บวงสรวงเรือพระราชพิธี
 

เลขมงคล พิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 8 ลำ งวด 16 ก.ค. 67

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กองทัพเรือได้มีการจัดเตรียม ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เห่ให้ประชาชนได้รับชน ซึ่งเป็นพิธีที่หาดูได้ยาก อีกทั้งยังถือว่าเป็นฤกษ์มงคลใหญ่แก่ประชาชนชาวไทย

-เดือนมหามงคลครบรอบ 72 พรรษา

-บวงสรวงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 หรือ 02 07 2567

-จำนวนเรือทั้งหมด 52 ลำ

 

เลขมงคล พิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 8 ลำ งวด 16 ก.ค. 67

Post a Comment

Previous Post Next Post