เก็บกระเป๋ารอเลย ปฏิทินวันหยุด เดือน กรกฎาคม 2567

 

เก็บกระเป๋ารอเลย ปฏิทินวันหยุด เดือน กรกฎาคม 2567

เก็บกระเป๋ารอเลย ปฏิทินวันหยุด เดือน กรกฎาคม 2567

รวบรวมมาให้แล้ว วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร หยุดวันไหนบ้าง ตามไปดูกันเลย

สำหรับ วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567

วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชาวันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา(วันหยุดราชการ) วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

(วันหยุดราชการ) วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

(หยุดยาว 3 วัน รวม วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2567 )

วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม 2567วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


Post a Comment

Previous Post Next Post