10 อันดับจังหวัดที่มีคนจน มากสุด ในประเทศไทย


10 อันดับจังหวัดที่มีคนจน มากสุด ในประเทศไทย

10 อันดับจังหวัดที่มีคนจน มากสุด ในประเทศไทย

เมื่อไม่นานมานี้ ระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP โดยเป็นระบบบริหารคนจนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) รายงานว่าประชากรสำรวจ 36,130,610 คน ประเทศไทยมีคนจน 655,365 คน (ตัวเลขจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)ความยากจนสามารถวัดได้ 5 มิติ

ความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก 5 มิติ เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2565 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน

สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนมากที่สุดในไทยมีดังนี้

10.ชัยภูมิ

9.ขอนแก่น

8.สุราษฎร์ธานี

7.เชียงราย

6.ยะลา

5.บุรีรัมย์

4.กระบี่

3.อุดรธานี

2.นครศรีธรรมราช

1.เชียงใหม่

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนน้อยที่สุด

10.ปทุมธานี

9.ราชบุรี

8.กำแพงเพชร

7.อำนาจเจริญ

6.อุตรดิตถ์

5.พังงา

4.แพร่

3.สมุทรสงคราม

2.ตราด

1.สมุทรสาคร

ข้อมูล : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ The Rankings


Post a Comment

Previous Post Next Post