วันหยุด เดือน มิถุนายน 2567

 

วันหยุด เดือน มิถุนายน 2567

วันหยุด เดือน มิถุนายน 2567

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2567

สำหรับวันสำคัญเดือนมิถุนายน มีดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน - วันดื่มนมโลกวันที่ 5 มิถุนายน - วันสิ่งแวดล้อมโลกภาพจาก greennetworkthailand

วันที่ 9 มิถุนายน - วันอานันทมหิดล (วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล)ภาพจาก prd

วันที่ 14 มิถุนายน - วันผู้บริจาคโลหิตโลกวันที่ 24 มิถุนายน - วันเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่ 26 มิถุนายน - วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยในเดือนมิถุนายน 2567 จะมีวันหยุดราชการคือ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


Post a Comment

Previous Post Next Post