สำหรับผู้ที่จำเป็น มีภาระ เป๋าตังมีเงินก้อน ยังเปิดสมัคร กรุงไทยอนุมัติใน 1 วัน

สำหรับผู้ที่จำเป็น มีภาระ เป๋าตังมีเงินก้อน ยังเปิดสมัคร กรุงไทยอนุมัติใน 1 วัน

สำหรับผู้ที่จำเป็น มีภาระ เป๋าตังมีเงินก้อน ยังเปิดสมัคร กรุงไทยอนุมัติใน 1 วัน

ผู้ที่มีภาระ สามารถกู้เงินธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย กับ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำ สามารถสมัครง่ายๆ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สมัครผ่านแอปฯ เป๋าตัง

สมัครผ่านแอปฯ Krungthai NEXT

วงเงินอนุมัติ

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีที่รับเงินเดือน)

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน ที่ระบุหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

Bank Statement ของบริษัท/ธุรกิจส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

หนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อ จะพิจารณาจากหลายปัจจัย โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลจาก Krungthai Care

Post a Comment

Previous Post Next Post